Registro completo
Títol:     Orgues històrics de Mallorca, 2000 (programa)
Autor/es: Fundació ACA-Àrea de Creació Acústica
Matèries en català: Concerts (Orgue)--Programa
Matèries en castellà: Conciertos (Organo)--Programa
Matèries en anglès: Concertos (Organ)--Program
Abstract:  Abstract not available
Font:  Orgues Històrics de Mallorca, 2000
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedversion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAcces