ExaminaI setmana internacional d'Orgue, Palma de Mallorca, 2008 (Basílica de Sant Francesc).
Autoría:Fundació ACA-Àrea de Creació Acústica.
Font:Setmana internacional d'orgue, Palma de Mallorca (Basílica de Sant Francesc), Setmana internacional d'orgue, Palma de Mallorca (Basílica de Sant Francesc)
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
Editor:Amics de l'Orgue de les Illes Balears, Fundació ACA-Àrea de Creació Acústica
ISBN:Dep. Legal: P.M. 1074-2008
Matèries en català:Concerts (Orgue)--Programa
Matèries en castella:Conciertos (Organo)--Programa
Matèries en anglès:Concertos (Organ)--Program
PDF.20 p. - Ver registro completo


II setmana internacional d'Orgue, Palma de Mallorca, 2009 (Basílica de Sant Francesc).
Font:Setmana internacional d'orgue, Palma de Mallorca (Basílica de Sant Francesc)
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
Editor:Fundació ACA-Àrea de Creació Acústica, Amics de l'Orgue de les Illes Balears
ISBN:Dep. legal: PM 1.328-2009
Matèries en català:Concerts (Orgue)--Programa
Matèries en castella:Conciertos (Organo)--Programa
Matèries en anglès:Concertos (Organ)--Program
PDF.20 p. - Ver registro completo


III setmana internacional d'Orgue, Palma de Mallorca, 2010 (Basílica de Sant Francesc).
Autoría:Fundació ACA-Àrea de Creació Acústica.
Font:Setmana internacional d'orgue, Palma de Mallorca (Basílica de Sant Francesc)
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
Editor:Amics de l'Orgue de les Illes Balears, Fundació ACA-Àrea de Creació Acústica
ISBN:Dep. legal: PM 379-2010
Matèries en català:Concerts (Orgue)--Programa
Matèries en castella:Conciertos (Organo)--Programa
Matèries en anglès:Concertos (Organ)--Program
PDF.24 p. - Ver registro completo


IV setmana internacional d'Orgue, Palma de Mallorca, 2011 (Basílica de Sant Francesc).
Autoría:Fundació ACA-Àrea de Creació Acústica.
Font:Setmana internacional d'orgue, Palma de Mallorca (Basílica de Sant Francesc)
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
Editor:Amics de l'Orgue de les Illes Balears, Fundació ACA-Àrea de Creació Acústica
ISBN:Dep. Legal: P.M. 766-2011
Matèries en català:Concerts (Orgue)--Programa
Matèries en castella:Conciertos (Organo)--Programa
Matèries en anglès:Concertos (Organ)--Program
PDF.20 p. - Ver registro completo


IX setmana internacional d'Orgue, Palma de Mallorca, 2016 (Basílica de Sant Francesc).
Autoría:Convent de Sant Francesc.
Font:Setmana internacional d'orgue, Palma de Mallorca (Basílica de Sant Francesc)
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
Editor:Convent de Sant Francesc
Matèries en català:Concerts (Orgue)--Programa
Matèries en castella:Conciertos (Organo)--Programa
Matèries en anglès:Concertos (Organ)--Program
PDF.16 p. - Ver registro completo


Jornadas internacionales de organo, Baleares, 3 al 20 de diciembre, 1985 (programa).
Autoría:Ministerio de Cultura, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
Font:Programa Jornadas internacionales de organo, Baleares, 3 al 20 de diciembre, 1985
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
Editor:Ministerio de Cultura, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Fundació ACA-Àrea de Creació Acústica
Matèries en català:Concerts (Orgue)--Programa
Matèries en castella:Conciertos (Organo)--Programa
Matèries en anglès:Concertos (Organ)--Program
PDF.64 p. - Ver registro completo


Orgues històrics de Mallorca, 2000 (programa).
Autoría:Fundació ACA-Àrea de Creació Acústica.
Font:Orgues Històrics de Mallorca, 2000
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
Editor:Fundació ACA-Àrea de Creació Acústica
Matèries en català:Concerts (Orgue)--Programa
Matèries en castella:Conciertos (Organo)--Programa
Matèries en anglès:Concertos (Organ)--Program
PDF.6 p. - Ver registro completo


V setmana internacional d'Orgue, Palma de Mallorca, 2012 (Basílica de Sant Francesc).
Autoría:Convent de Sant Francesc.
Font:Setmana internacional d'orgue, Palma de Mallorca (Basílica de Sant Francesc)
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
Editor:Convent de Sant Francesc
Matèries en català:Concerts (Orgue)--Programa
Matèries en castella:Conciertos (Organo)--Programa
Matèries en anglès:Concertos (Organ)--Program
PDF.16 p. - Ver registro completo


VI setmana internacional d'Orgue, Palma de Mallorca, 2013 (Basílica de Sant Francesc).
Autoría:Convent de Sant Francesc.
Font:Setmana internacional d'orgue, Palma de Mallorca (Basílica de Sant Francesc)
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
Editor:Convent de Sant Francesc
Matèries en català:Concerts (Orgue)--Programa
Matèries en castella:Conciertos (Organo)--Programa
Matèries en anglès:Concertos (Organ)--Program
PDF.16 p. - Ver registro completo


VII setmana internacional d'Orgue, Palma de Mallorca, 2014 (Basílica de Sant Francesc).
Autoría:Convent de Sant Francesc.
Font:Setmana internacional d'orgue, Palma de Mallorca (Basílica de Sant Francesc)
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
Editor:Convent de Sant Francesc
Matèries en català:Concerts (Orgue)--Programa
Matèries en castella:Conciertos (Organo)--Programa
Matèries en anglès:Concertos (Organ)--Program
PDF.16 p. - Ver registro completo


VIII setmana internacional d'Orgue, Palma de Mallorca, 2015 (Basílica de Sant Francesc).
Autoría:Convent de Sant Francesc.
Font:Setmana internacional d'orgue, Palma de Mallorca (Basílica de Sant Francesc)
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
Editor:Convent de Sant Francesc
Matèries en català:Concerts (Orgue)--Programa
Matèries en castella:Conciertos (Organo)--Programa
Matèries en anglès:Concertos (Organ)--Program
PDF.16 p. - Ver registro completo


XI setmana internacional d'Orgue, Palma de Mallorca, 2018 (Basílica de Sant Francesc).
Autoría:Convent de Sant Francesc.
Font:Setmana internacional d'orgue, Palma de Mallorca (Basílica de Sant Francesc)
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
Editor:Convent de Sant Francesc
Matèries en català:Concerts (Orgue)--Programa
Matèries en castella:Conciertos (Organo)--Programa
Matèries en anglès:Concertos (Organ)--Program
PDF.16 p. - Ver registro completo


XIII setmana internacional d'Orgue, Palma de Mallorca, 2021 (Basílica de Sant Francesc).
Font:Setmana internacional d'orgue, Palma de Mallorca (Basílica de Sant Francesc)
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
Editor:Convent de Sant Francesc
Matèries en català:Concerts (Orgue)--Programa
Matèries en castella:Conciertos (Organo)--Programa
Matèries en anglès:Concertos (Organ)--Program
PDF.16 p. - Ver registro completo