Registro completo
Títol:     Sa Cadireta. Informatiu semestral de la secció Amics de l'Orgue. Núm. 3, primevera 2001.
Autor/es: Fundació ACA-Àrea Creació Acústica
Matèries en català: Música--Revistes
Matèries en castellà: Música--Revistas
Matèries en anglès: Music--Periodicals
Abstract:  Abstract not available
Font:  Sa Cadireta. Informatiu Semestral de la secció Amics de l'orgue.
Identificador:  Depòsit Legal: P.M. 1864/1998
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess