Registro completo
Títol:     Ressò: Imatges, perfomance electroacústica, 1994
Autor/es: Fundació ACA- Àrea de Creació Acústica
Matèries en català: Performance (Art) ; Electroacústica
Matèries en castellà: Performance (Arte) ; Electroacústica
Matèries en anglès: Performance (Art) ; Electro-acoustics
Abstract:  Abstract not available
Font:  Ressò: Imatges, perfomance electroacústica.
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAcces