Registro completo
Títol:     I reconeixement a la cuina autòctona
Autor/es: Fundació ACA-Àrea de Creació Acústica
Matèries en català: Gastronomia ; Cuina
Matèries en castellà: Gastronomía ; Cocina
Matèries en anglès: Gastronomy ; Cooking
Abstract:  Abstract not available
Font:  Reconeixement a la cuina autòctona
Identificador:  Deposit legal : PM-2274-2007
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rigths reserved ; info:eu-repo/semantics/openAcces