Publicacions de la Fundació ACA


Publicacions de la Fundació ACA

Publicacions de la Fundació ACA

Aquesta col·lecció és una miscel·lània de publicacions puntuals sense continuïtat en el temps, i que engloba actes de reconeixement a membres de la fundació, catàlegs d'exposicions, catàleg de discos d'Unió de Músics, o materials didàctics sobre Johann Sebastian Bach.

Aquesta col-lecció consta de 7 articles