Registro completo
Títol:     Jornadas Internacionales de Organo, Baleares, 3 al 20 de diciembre, 1985 (programa)
Autor/es: Fundació ACA-Àrea Creació Acústica
Matèries en català: Música ; Orgue--Congressos i conferències
Matèries en castellà: Música ; Organo--Congresos y conferencias
Matèries en anglès: Music ; Organ--Congresses and conferences
Abstract:  abstract not avalaible
Font:  Programa Jornadas Internacionales de Organo, Baleares, 3 al 20 de diciembre, 1985
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess