Registro completo
Títol:     Iniciació a la música de "Bach al segle XX"
Autor/es: Fundació ACA-Àrea Creació Acústica ; Caimari, Antonio
Matèries en català: Música--Didàctica ; Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Matèries en castellà: Música--Didáctica ; Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Matèries en anglès: Music--Didactics ; Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Abstract:  abstract not avalaible
Font:  Iniciació a la música de "Bach al segle XX". Fundació ACA - Àrea Creació Acústica. Buger. 1995.
Identificador:  D. L - P.M., 20; -9; .
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess