Registro completo
Títol:     Gàbies
Autor/es: Jakober, Ben ; Caimari, Antonio ; Velasco, Miguel ; Baltasar, Basilio
Matèries en català: Art ; Música ; Poesia ; Art--Exposicions
Matèries en castellà: Arte ; Arte--Exposiciones ; Música ; Poesia
Matèries en anglès: Art ; Music ; Poetry ; Art--Exhibitions
Abstract:  abstract not avalaible
Font:  "Gàbies". Fundació ACA. Palma de Mallorca. 1984.
Identificador:  DEPOSITO LEGAL: P.M. 392·1984
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess