Examina"II Nit Bielenca: Homenatge al compositor Miquel Capllonch" (1992)
Fundació ACA - Àrea de Creació Acústica
Matèries en català: Festivals de música -- Programes; Capllonch Ferrer, Miquel (1861-1935)
Matèries en anglès:Capllonch Ferrer, Miquel (1861-1935); Music festivals--Programs
PDF -22 p. -