Registro completo
Títol:     I certamen de cinema alternatiu de la Mediterrània (Buger - Inca, Mallorca)
Autor/es: Fundació A.C.A. - Centre de Recerca i Documentació Histórico Musical
Matèries en català: Cinema ; Festivals de cinema
Matèries en castellà: Cine ; Festivales de cine
Matèries en anglès: Cinema ; Film festivals
Abstract:  Abstract not avalaible
Font:  I certamen de cinema alternatiu de la Mediterrània (Buger - Inca, Mallorca) Fundació A.C.A. - Centre de Recerca i Documentació Histórico Musical. Mallorca, 1999.
Identificador:  Dipòsit legal: PM - 1592 - 1999
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAcces