Registro completo
Títol:     Art: arts. "Naturalesa, artesania i gastronomia", "4 nits d'agost" 1995, Son Bielí - Buger
Autor/es: Fundació A.C.A. - Centre de Recerca i Documentació Histórico Musical
Matèries en català: Art -- Vanguardies artistiques ; Arts escèniques -- so
Matèries en castellà: Arte - Vanguardias artísticas ; Artes escénicas -- sonido
Matèries en anglès: Art -- Artistic avant-gardes ; Performing arts -- sound
Abstract:  Abstract not available
Font:  Art: arts. "Naturalesa, artesania i gastronomia","4 nits d'agost", 1995, Son Bielí- Buger Fundació A.C.A. - Centre de Recerca i Documentació Histórico Musical. Mallorca, 1995.
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess