Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     'Octo Project Alaró', el proyecto educativo de Dominik Wein
Autor/es Eduardo del Valle Pérez
Matèries en català: Reciclatge (Residus, etc.) en l'art ; Educació ; Reciclaje (Residuos, etc.) en el Arte ; Educación
Matèries en anglès: Recycling (Waste, etc.) in art ; Education
Resum-Abstract:  Massa Plàstics: Una de les principals fonts de plàstic que pararan al mar procedeix dels abocaments a rius i torrents. La manca de sensibilitat mediambiental i l'incivisme ciutadà fa que els nostres torrents acumulin gran quantitat de plàstics. El seu efecte\ncontaminant afecta de manera molt perjudicial la fauna marina.
Font:  Campus Obert. Última Hora, 06 de junio de 2023
Identificador:  1578-6323
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess