Registro completo
Títol:     Visualization of Affect in Faces based on Context Appraisal
Autor
Arellano Tavara, Diana Di Lorenza
Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
Editor: Universitat de les Illes Balears
Director de la tesi: Perales López, Francisco J. ; Varona Gómez, Javier
Matèries en català: Informàtica gràfica -Computer Graphics
Paraules clau de l'autor: 

Affective Computing, Virtual Characters; Context Representation; Facial Expressions; Psychology. Comptuación Afectiva, Personajes Virtuales, Representación del contexto, expresiones faciales, psicología