Registro completo
Títol:     Análisis neurocognitivo de la dinámica de las redes de memoria en el envejecimiento
Autor
Adrover Roig, Daniel
Departament de Psicologia
Editor: Universitat de les Illes Balears
ISBN:  9788469251232
Director de la tesi: Barceló Galindo, Francisco
Matèries en català: Psicobiologia; Trastorns de la memòria en la vellesa -Memory disorders in old age ; Psychobiology
Paraules clau de l'autor: 

Envelliment cognitiu atenció canvi de tasca potencials evocats P300 ones lentes funcions executives WCST senyal reserva cognitiva Envejecimiento cognitivo atención cambio de tarea potenciales evocados P300 ondas lentas funciones ejecutivas WCST señal reserva cognitiva Brain ageing attention task switching event-related potentials P300 slow waves executive function WCST cueing cognitive reserve