Registro completo
Títol:     Dinàmica espaciotemporal de comunitats bacterianes marines en relació a l’ús del litoral a l’illa de Mallorca
Autor
Aguiló Ferretjans, Maria del Mar
Editor: Universitat de les Illes Balears
Director de la tesi: Nogales, Balbina ; Bosch, Rafael
Matèries en català: Microbiologia -Microbiology
Paraules clau de l'autor: 

Diversitat bacteriana, SIG, TRFLP, genoteques, 16SrDNA, Litoral, impacte antropogènic

Bacterial diversity, GIS, TRFLP, Coastal environments, libraries, anthropogenic impact