Registro completo
Títol:     Selection drivers of life-history traits in marine coastal fishes
Autor
Alós Crespí, Josep
Departament de Biologia
Editor: Universitat de les Illes Balears
Director de la tesi: Palmer Vidal, Miquel ; Morales Nin, Beatriz
Matèries en català: General Ecology and Biodiversity; Ciències -General Ecology and Biodiversity ; Sciences
Paraules clau de l'autor: 

Behaviour; catch-and-release; home range; human-induced selection; individual-based models; life-history evolution; management; marine protected areas; population’s connectivity; recreational fishing Àrees marines protegides; comportament; captura i amollada; connectivitat poblacional; evolució de la història vital; evolució induïda per l’home; gestió; home range; models basats en l’individu; pesca recreativa Áreas marinas protegidas; comportamiento; conectividad poblacional; evolución de la historia vital; evolución inducida por el hombre; gestión; home range; modelos basados en el individuo; pesca recreativa; pesca y suelta