Registro completo
Títol:     The Evolutionary dimension of Trust and its effects on cooperation
Autor
Acedo Carmona, Cristina
Departament de Psicologia
Editor: Universitat de les Illes Balears
Director de la tesi: Gomila Benejam, Antoni
Matèries en català: Antropologia i Ciències Socials -Anthropology and Social Sciences
Paraules clau de l'autor: 

evolución humana, socialidad, confianza, cooperación evolució humana, socialització, confiança, cooperació human evolution, sociality, trust, cooperation