Cerca de text


11 documents rellevants a la consulta.

llopart (11) albert (11) i (44) soler (11)


Encara sobre la data del Blaquerna  - Soler i Llopart, Albert
Font: Studia Lulliana 1991, Vol 31 f2, p. 113-123
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Blanquerna.
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Blanquerna.
Rellevància comparativa: 9.401695 - 11 p. - Ver registro completo

El Liber super Psalmum Quicumque de Ramon Llull i l'opció pels tàrtars  - Soler i Llopart, Albert
Font: Studia Lulliana 1992, Vol 32 f1, p. 3-19
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Llull, Ramon, 1232/3-1315.
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315.
Rellevància comparativa: 9.401695 - 17 p. - Ver registro completo

Espiritualitat i cultura: Els laics i l'accés al saber a final del segle XIII a la corona d'Aragó - Soler i Llopart, Albert
Font: Studia Lulliana 1998, Vol 38, p. 3-26
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Corona catalanoaragonesa ; Espiritualitat.
Matèries en anglès: Spirituality.
Rellevància comparativa: 9.401695 - 24 p. - Ver registro completo

«Mas cavaller qui d'açó fa lo contrari». Una lectura del tractat lu·liá sobre la cavalleria (Primera part) - Soler i Llopart, Albert
Font: Studia Lulliana 1989, Vol 29 f1, p. 1-23
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cavallers i cavalleria. ; Llull, Ramon, 1232/3-1315.
Matèries en anglès: Knights and knighthood. ; Llull, Ramon, 1232/3-1315 Criticism and interpretation.
Rellevància comparativa: 9.401695 - 23 p. - Ver registro completo

«Mas cavaller qui d'açò fa lo contrari». Una lectura del tractat lul·lià sobre la cavalleria (Segona part) - Soler i Llopart, Albert
Font: Studia Lulliana 1989, Vol 29 f2, p. 101-124
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cavallers i cavalleria. ; Llull, Ramon, 1232/3-1315 Crítica i interpretació.
Matèries en anglès: Knights and knighthood. ; Llull, Ramon, 1232/3-1315 Criticism and interpretation.
Rellevància comparativa: 9.401695 - 24 p. - Ver registro completo

Recomposició d'un antic còdex lul·lià  - Soler i Llopart, Albert
Font: Studia Lulliana 2005-06, Vol 45-46, p. 75-83
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Manuscrits.
Matèries en anglès: Manuscripts.
Rellevància comparativa: 9.401695 - 9 p. - Ver registro completo

El nou manuscrit del Llibre de l'Orde de Cavalleria i l'edició del text  - Soler i Llopart, Albert
Font: Studia Lulliana 1990, Vol 30 f2, p. 195-200
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Llull, Ramon, 1232/3-1315. Llibre de l'orde de cavalleria.
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315. Llibre de l'orde de cavalleria.
Rellevància comparativa: 9.401695 - 6 p. - Ver registro completo

L'escriptura de Guillem Pagès, copista de manuscrits lul·lians - Soler i Llopart, Albert
Font: Studia Lulliana 2004, Vol 44, p. 109-122
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Manuscrits.
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Manuscripts.
Rellevància comparativa: 9.401695 - 14 p. - Ver registro completo

Orígens, composició i datació del Llibre d'amic e Amat  - Soler i Llopart, Albert
Font: Studia Lulliana 1992, Vol 32 f2, p. 135-151
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Libre de amic e d'amat.
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Libre de amic e d'amat.
Rellevància comparativa: 9.401695 - 17 p. - Ver registro completo

La mise en texte de la primera versió de l'Art: noves formes per a nous continguts - Bonner, Anthony ; Soler i Llopart Albert
Font: Studia Lulliana 2009, Vol 47, p. 29-50
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Crítica i interpretació.
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Criticism and interpretation.
Rellevància comparativa: 7.0512714 - 22 p. - Ver registro completo

Les figures lul·lianes: la seva naturalesa i la seva funció com a raonament diagramàtic  - Bonner, Anthony ; Soler i Llopart, Albert
Font: Studia Lulliana 2015, Vol 55, p. 3-30
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Aquest article analitza les figures de l’Art lul·liana i la seva interpretació a partir de models matemàtics. Es clarifiquen alguns aspectes de l’ús de la teoria dels grafs, que en aquest cas s’amplia a la dels hipergrafs i els reticles, aquests darrers relacionats amb la Figura Elemental. En canvi, no s’aborda ni el cas dels arbres ni el de les figures del Llibre de contemplació, que seran objecte de treballs posteriors. Finalment, les figures de l’Art es presenten com un exemple del que, en la moderna ciència, la tecnologia o l’administració d’empreses, s’anomena raonament diagramàtic. ; This article discusses the figures of Llull’s Art and their interpretation in the light of mathematical models. Some points are cleared up concerning the use of graph theory, which is now also extended into that of hipergraphs and lattices, this last in connection with the Elemental Figure. Trees and the figures of the Book of Contemplation are not included, since they will be treated in forthcoming articles. Finally, the figures of the Art are presented as an example of what in modern science, technology and business administration is called diagrammatic reasoning.
Matèries en català: Lul·lisme ; Art ; Logigrames ; Models matemàtics.
Matèries en anglès: Art ; Logic diagrams ; Mathematical models.
Rellevància comparativa: 7.0512714 - 28 p. - Ver registro completo