Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'mario' apareix 8 vegades a 8 documents
'martins' apareix 1 time


O espírito de Miramar no "Livro de Blanquerna"  - Martins, Mario
Font: Studia Lulliana 1978, Vol 22 f1-3, p. 57-65
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Matèries en català: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Blanquerna Crítica i interpretació.
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Blanquerna Criticism and interpretation.
Rellevància comparativa: 7.588758 - 9 p. - Ver registro completo