Cerca de text


6 documents rellevants a la consulta.

'gabriel' apareix 9 vegades a 9 documents
'llompart' apareix 6 vegades a 6 documents


Francesc Prats. Devotio moderna, humanismo y lulismo en Miramar  - Llompart, Gabriel
Font: Studia Lulliana 1978, Vol 22 f1-3, p. 279-306
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Matèries en català: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Influència.
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Influence.
Rellevància comparativa: 6.7399316 - 28 p. - Ver registro completo

Oraciones catalanas de cobertura existencial, en torno a un alabastro inglés del siglo XV  - Llompart, Gabriel
Font: Studia Lulliana 1970, Vol 14 f1 p. 47-56
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Prayers.
Matèries en anglès: Prayers.
Rellevància comparativa: 6.7399316 - 11 p. - Ver registro completo

San Onofre, eremita, en el medioevo mallorquín  - Llompart, Gabriel
Font: Studia Lulliana 1963, Vol 7 f2-3, p. 203-208
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Onofre, sant, dm. ca. 400 Culte ; Història medieval ; Mallorca.
Matèries en anglès: Middle Ages History ; Majorca Spain.
Rellevància comparativa: 6.7399316 - 6 p. - Ver registro completo

El ángel-veleta de la Almudaina de Mallorca (siglo XIV)  - Llompart, Gabriel
Font: Studia Lulliana 1971, Vol 15 f2-3, p. 211-220
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Almudaina (Palma) S. XIV.
Matèries en anglès: Almudaina (Palma, Spain) 14 th. century.
Rellevància comparativa: 6.7399316 - 12 p. - Ver registro completo

El tema medieval de la Virgen del Manto en el siglo de las reformas  - Llompart, Gabriel
Font: Studia Lulliana 1962, Vol 6 f3, p. 299-310
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Mare de Déu Art .
Matèries en anglès: Mary, Blessed Virgin, Saint Art ; Manto Virgin.
Rellevància comparativa: 6.7399316 - 16 p. - Ver registro completo

Inventarios de templos y particularidades del culto en la ciudad gótica de Mallorca  - Llompart, Gabriel
Font: Studia Lulliana 1986, Vol 26 f2, p. 253-268
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Temples Mallorca.
Matèries en anglès: Temples Majorca Spain.
Rellevància comparativa: 6.7399316 - 16 p. - Ver registro completo