Studia Lulliana


Studia Lulliana

Estudios Lulianos inicià la seva publicació l’any 1957, poc després de la fundació de la Maioricensis Schola Lullistica. La revista se proposava com instrument per a l’acompliment dels objectius de l’Escola, és a dir la investigació rigorosa de Ramon Llull, en els seus diferents aspectes, així com del lul·lisme. El camp d’interès s’extenia també a tots aquells temes que podien fer llum al seu context. D’aquesta manera la publicació s’inscrivia en el corrent que, amb nous mètodes i criteris, havia iniciat els estudis lul·lians. N’era cabal expressió el fet que el primer article, amb què encetava la nova revista, fos signat pels germans Tomàs i Joaquim Carras i Artau, com també el que en aquell primer quadern el professor Friedrich Stegmüller hi presentés el projecte de l’edició crítica de les obres llatines de Ramon Llull. L’any 1991 s’adoptà el títol de Studia Lulliana, per tal de fer-lo més proper a l’expressió i al pensament lul·lià, sense alterar, però, la numeració dels volums.

Al llarg del més de mig segle d’existència, la revista ha publicat articles dels més reconeguts especialistes en l’obra de Ramon Llull i representa amb fidelitat l’estat de la investigació lul·lística passa a passa. Per assolir més plenament aquest objectiu, la revista ofereix una bibliografia comentada exhaustiva de totes les publicacions de tema lul·lià que apareixen arreu del món.

Studia Lulliana, Anuari d’estudis sobre Ramon Llull i el lul·lisme, entre 1991 i 2022 (en format digital des de 2014) es va constituir com a la segona etapa d’Estudios Lulianos (1957-1990). Ara, i a partir de 2023 entra en la tercera etapa com a Butlletí bibliogràfic anual, comentat i exhaustiu, de totes les publicacions de tema lul·lià que apareixen arreu del món.

Gràcies al suport econòmic de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona, de la Càtedra Ramon Llull i de la Universitat de les Illes Balears, i amb servei tècnic del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB, tot el material arreplegat al llarg dels anys se posa a l’abast dels estudiosos d’una manera molt més directe i accessible.

Jordi Gayà Estelrich
Rector de la Maioricensis Schola Lullistica

Aquesta col-lecció consta de 692 articles