Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Oraciones catalanas de cobertura existencial, en torno a un alabastro inglés del siglo XV
Autor/es Llompart, Gabriel
Matèries en català: Prayers
Matèries en anglès: Prayers
Abstract:  Abstract not available
Font:  Studia Lulliana 1970, Vol 14 f1 p. 47-56
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess