Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Osservazioni sulla rima finale del "Plant de Nostra Dona Santa Maria"
Autor/es Ruffini, Mario
Matèries en català: Filosofia
Matèries en anglès: Philosophy
Abstract:  Abstract not available
Font:  Studia Lulliana 1967, Vol 11 f1 p. 21-30
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess