Examina


Alaró - Talaia de Ca’ls Reis (Pel Pas de S’Escaleta)
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 23
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data: 1968
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Talaia de ca'ls reis; Mallorca Descripcions i viatges; Talaia de ca'ls Reis (Alaró) Descripcions i viatges
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Talaia de ca'ls reis; Majorca (Spain) Description and travel; Talaia de ca'ls Reis (Spain) Description and travel
PDF - 34 p. - 
Ver en alta resolución - Ver en baja resolución
Artà - Ermita de Betlem
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 20
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data: 1967
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Ermita de Betlem; Mallorca Descripcions i viatges; Ermita de Betlem Descripcions i viatges
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Ermita de Betlem; Majorca (Spain) Description and travel; Ermita de Betlem (Spain) Description and travel
PDF - 47 p. - 
Ver en alta resolución - Ver en baja resolución