Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     ¿'Escuela especial'? ¿'Escuela normal'?
Autor: Sanllaei, Josep
Matèries en català: Educació.
Matèries en anglès: Education.
Abstract:  Abstract not available
Font:  Pissarra 1978, no. 11, pp. 4
Identificador:  1133-052X
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess