ExaminaPhilharmonia 1931, vol. 2, núm. 1Mallorca
Philharmonia
Editor: Joan Maria Thomàs
Matèries en català: Música; Thomàs, Joan Maria, 1896-1966
Matèries en anglès: Music; Thomàs, Joan Maria, 1896-1966
PDF - 31 p. - 


Philharmonia 1931, vol. 2, núm. 4 i 5Chopiniana
Philharmonia
Editor: Joan Maria Thomàs
Matèries en català: Música; Thomàs, Joan Maria, 1896-1966
Matèries en anglès: Music; Thomàs, Joan Maria, 1896-1966.
PDF - 39 p. - 


Philharmonia 1931, vol. 2, núm. 6Rev. Internacional, Chopiniana
Philharmonia
Editor: Joan Maria Thomàs
Matèries en català: Música
Matèries en anglès: Music
PDF - 45 p. - 


Philharmonia 1932, vol. 2, núm. 10Chopiniana
Philharmonia
Editor: Joan Maria Thomàs
Matèries en català: Música
Matèries en anglès: Music
PDF - 60 p. - 


Philharmonia 1932, vol. 2, núm. 7Rev. Internacional, Chopiniana
Philharmonia
Editor: Joan Maria Thomàs
Matèries en català: Música
Matèries en anglès: Music
PDF - 44 p. - 


Philharmonia 1932, vol. 2, núm. 8 i 9Rev. Internacional, Chopiniana
Philharmonia
Editor: Joan Maria Thomàs
Matèries en català: Música; Thomàs, Joan Maria, 1896-1966
Matèries en anglès: Music; Thomàs, Joan Maria, 1896-1966
PDF - 52 p. - 


Philharmonia 1936, vol. 3, núm. 1Chopiniana
Philharmonia
Editor: Joan Maria Thomàs
Matèries en català: Música
Matèries en anglès: Music
PDF - 30 p. - 


Philharmonia 1936, vol. 3, núm. 2Chopiniana
Philharmonia
Editor: Joan Maria Thomàs
Matèries en català: Música
Matèries en anglès: Music
PDF - 28 p. - 


Philharmonia 1936, vol. 3, núm. 3Chopiniana
Philharmonia
Editor: Joan Maria Thomàs
Matèries en català: Música; Thomàs, Joan Maria, 1896-1966
Matèries en anglès: Music; Thomàs, Joan Maria, 1896-1966
PDF - 40 p. -