Examina


Bardolet, Esteban
Brunet Estarellas, Pere Joan
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
Garau Sobrino, Federico F.
García Riaza, Enrique
Palmer Vidal, Miquel
Pons Buades, Guillem X.
Seguí Aznar, Miguel
Universitat de les Illes Balears