Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Estudio comparativo de las epidermis foliares de las licopodiaceas ibericas I. Estomas
Autor/es Ibars, A. M. ; Ibáñez, M. V. ; Vilar, M. ; Iranzo, J.
Matèries en català: Flora ; Història Natural.
Matèries en anglès: Flora ; Natural History.
Abstract:  Se realiza un estudio comparativo de los estomas, tanto de los esporofilos como de los trofofilos, de Huperzia selago (L.) Bernh ex Schrank & Mart., Lycopodium annotinum L.,Lycopodium clavatum L., Diphasiastrum alpinum (L.) Holub y Lycopodiella inundata (L.) Holub aportando datos sobre la localización de los estomas en la lámina foliar, su distribución y número. ; A comparative study of stomates was made, both in sporophylles and trophophylles of Huperzia selago (L.) Bernh ex Schrank & Mart.,Lycopodium annotinum L. ,Lycopodium clavatum L.,Diphasiastrum alpinum (L.) Holub and Lycopodiella inundata (L.) Holub, giving new data about the localization of stomates on the foliar lamina, their distribution and number.
Font:  Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1988, n. 1, pp. 225-234
Identificador:  ISBN: 8486752183
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess