Examina


Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 1
Societat d'Història Natural de les Balears, Institut Menorquí d'Estudis
ISSN: ISBN: 8486752183 ; 
Matèries en català: Biogeografia ; Taxonomia ; Història Natural.
Matèries en anglès: Biogeography ; Taxonomy ; Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; All rights reserved
- 260 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 2
Consell Superior d'Investigacions Científiques, Editorial Moll
ISSN: ISBN: 8427307039 ; 
Matèries en català: Ciències naturals Illes Balears Cabrera Història ; Història Natural.
Matèries en anglès: Natural history Spain Cabrera ; Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; All rights reserved
- 793 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 3
Societat d'Història Natural de les Balears, Federació Balear d'Espeleologia
ISSN: ISSN: 0211-2515 ; 
Matèries en català: Història Natural ; Espeleologia ; Karst a Mallorca ; Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History ; Caving ; Karst in Mallorca ; Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; All rights reserved
- 212 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 4
Societat d'Història Natural de les Balears, Editorial Moll
ISSN: ISBN: 8427365063 ; 
Matèries en català: Biogeografia ; Ecologia ; Ciències Naturals ; Història Natural.
Matèries en anglès: Biogeography ; Ecology ; Natural Science ; Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; All rights reserved
- 236 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 5
Societat d'Història Natural de les Balears, Conselleria d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i Medi Ambient, Institut d'Estudis Baleàrics
ISSN: ISBN: 8487026567 ; 
Matèries en català: Zoologia ; Història Natural ; Història Natural.
Matèries en anglès: Zoology ; Natural History ; Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; All rights reserved
- 324 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 6
Societat d'Història Natural de les Balears, Institut d'Estudis Baleàrics
ISSN: ISBN: 8487026869 ; 
Matèries en català: Biologia ; Ecologia ; Història Natural.
Matèries en anglès: Biology ; Ecology ; Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; All rights reserved
- 212 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 7
Societat d'Història Natural de les Balears, Conselleria de Medi Ambient, Govern de les Illes Balears
ISSN: DL: PM-1560/2000 ; 
Matèries en català: Gestió cinegètica ; Medi Ambient ; Història Natural.
Matèries en anglès: Hunting management ; Natural environment ; Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; All rights reserved
- 182 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 8
Societat d'Història Natural de les Balears, SA NOSTRA, Caixa de Balears
ISSN: ISBN: 8495352419 ; 
Matèries en català: Prehistoria ; Illes Balears ; Història Natural ; Història Natural.
Matèries en anglès: Prehistory ; Balears Islands ; Natural History ; Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; All rights reserved
- 84 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 9
Societat d'Història Natural de les Balears
ISSN: ISBN.: 848781834X ; 
Matèries en català: Climatologia ; Canvis climàtics ; Història Natural.
Matèries en anglès: Climatology ; Climatic Changes ; Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; All rights reserved
- 212 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 10
Societat d'Història Natural de les Balears, AGE (Asociación de Geógrafos Españoles), Universitat de València, Universitat de les Illes Balears
ISSN: ISBN: 84 7632 823 0 ; 
Matèries en català: Història Natural ; Geografia Física ; Medi ambient ; Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History ; Physical Geography ; Natural environment ; Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; All rights reserved
- 237 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 11
Societat d'Història Natural de les Balears, Institut Menorquí d’Estudis, Fundació SA NOSTRA
ISSN: ISBN: 84-609-3585-X ; 
Matèries en català: Història Natural ; Ciències Naturals ; Medi ambient ; Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History ; Natural Science ; Natural environment ; Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; All rights reserved
- 374 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 12
Societat d'Història Natural de les Balears
ISSN: ISBN: 8460964728 ; 
Matèries en català: Ciències Naturals ; Vertebrats Fòssils ; Paleontologia ; Història Natural.
Matèries en anglès: Natural Science ; Fossil Vertebrates ; Paleontology ; Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; All rights reserved
- 412 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 13
Societat d'Història Natural de les Balears
ISSN: ISBN: 849569493X ; 
Matèries en català: Astronomia ; Història Natural ; Història Natural.
Matèries en anglès: Astronomy ; Natural History ; Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; All rights reserved
- 236 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 14
Societat d'Història Natural de les Balears
ISSN: ISBN: 9788496376133 ; 
Matèries en català: Geomorfologia ; Geologia ; Història Natural.
Matèries en anglès: Geomorphology ; Geology ; Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; All rights reserved
- 388 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 15
Societat d'Història Natural de les Balears, Universitat de les Illes Balears, Institut Mediterrani d’Estudis Avançats
ISSN: ISBN: 9788476329955 ; 
Matèries en català: Història Natural ; Geomorfologia ; Ciències naturals ; Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History ; Geomorphology ; Natural Science ; Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; All rights reserved
- 223 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 16
Societat d'Història Natural de les Balears, Universitat de les Illes Balears, Observatori Astronòmic de Mallorca (OAM)
ISSN: ISBN: 9788415081494 ; 
Matèries en català: Història Natural ; Astronomia ; Ciències Naturals ; Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History ; Astronomy ; Natural Science ; Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; All rights reserved
- 201 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 17
Societat d'Història Natural de les Balears, Federació Balear d’Espeleologia, Endins
ISSN: ISSN 0211-2515 ; 
Matèries en català: Història Natural ; Karst a Mallorca ; Coves ; Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History ; Karst in Mallorca ; Caving ; Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; All rights reserved
- 369 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 18
Societat d'Història Natural de les Balears
ISSN: ISBN 9788461579181 ; 
Matèries en català: Història Natural ; Geologia ; Geomorfologia ; Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History ; Geology ; Geomorphology ; Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; All rights reserved
- 219 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 19
Societat d'Història Natural de les Balears
ISSN: ISBN: 9788461622405 ; 
Matèries en català: Medi ambient ; Costes ; Història Natural.
Matèries en anglès: Natural environment ; Coasts ; Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; All rights reserved
- 408 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 20
Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
ISSN: ISBN: 9788460687238 ; 
Matèries en català: Espècies amenaçades ; Política ambiental ; Història Natural.
Matèries en anglès: Species conservation ; Environmental policy ; Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; All rights reserved
- 623 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 22
ISSN: ISBN 9788460891628 ; 
Matèries en català: Ciència -- Història ; Filosofia -- Història ; Història Natural.
Matèries en anglès: Science History ; Philosophy History ; Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; All rights reserved
- 280 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 23
Societat d'Història Natural de les Balears, Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
ISSN: ISBN: 978-84-617-5115-0 ; 
Matèries en català: Ciència -- Història ; Turisme ; Història Natural.
Matèries en anglès: Science History ; Tourism ; Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; All rights reserved
- 451 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 24
Societat d'Història Natural de les Balears, Consell de Mallorca. Departament de Desenvolupament Rural
ISSN: ISBN: 978-84-617-7009-0 ; 
Matèries en català: Història Natural ; Caça ; Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History ; Hunting ; Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; All rights reserved
- 185 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 25
Societat d'Història Natural de les Balears
ISSN: ISBN: 978-84-697-5311-8 ; 
Matèries en català: Geologia ; Geomorfologia ; Història Natural.
Matèries en anglès: Geology ; Geomorphology ; Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; All rights reserved
- 298 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 26
Societat d'Història Natural de les Balears, Fons per a la Fundació per a la Conservació d'Eivissa i Formentera
ISSN: ISBN: 978-84-697-8889-9 ; 
Matèries en català: Biogeografia ; Política ambiental ; Història Natural.
Matèries en anglès: Biogeography ; Environmental policy ; Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; All rights reserved
- 210 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 27
Societat d'Història Natural de les Balears, Consell de Mallorca. Departament de Medi Ambient
ISSN: PM 218-2019 ; 
Matèries en català: Història Natural ; Karst a Mallorca ; Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History ; Karst in Mallorca ; Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; All rights reserved
- 179 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 28
Societat d'Història Natural de les Balears, Consell de Mallorca. Departament de Desenvolupament Local
ISSN: ISBN: 978-84-09-11001-8 ; 
Matèries en català: Gestió de la Caça ; Història Natural ; Història Natural.
Matèries en anglès: Hunting management ; Natural History ; Natural History.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; info:eu-repo/semantics/openAccess ; All rights reserved
- 219 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 29
Societat d'Història Natural de les Balears
ISSN: ISBN: 978-84-12187-52-6 ; 
Matèries en català: Mediterrània, Regió ; Illes ; Història Natural.
Matèries en anglès: Mediterranean Region ; Islands ; Natural History.
Avís legal: info:eu-repo/semantics/openAccess ; All rights reserved
- 181 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 30
Societat d'Història Natural de les Balears
ISSN: ISBN: 978-84-09-23487-5 ; 
Matèries en català: Cabrera, Arxipèlag de (Illes Balears) ; Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera (Illes Balears) ; Història Natural.
Matèries en anglès: National parks and reserves -- Spain -- Balearic Islands -- Cabrera ; Natural History.
Avís legal: info:eu-repo/semantics/openAccess ; All rights reserved
- 735 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 31
Societat d'Història Natural de les Balears
ISSN: ISBN 978-84-09-22881-2 ; 
Matèries en català: Sobreturisme -- Espanya ; Turisme sostenible -- Espanya ; Història Natural.
Matèries en anglès: Overtourism -- Spain ; Sustainable tourism -- Spain ; Natural History.
Avís legal: info:eu-repo/semantics/openAccess ; All rights reserved
- 614 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 32
Societat d'Història Natural de les Balears
ISSN: 978-84-09-27590-8 ; 
Matèries en català: Arqueologia ; Arqueomalacologia ; Història Natural.
Matèries en anglès: Archaeology ; Archaeomalacology ; Natural History.
Avís legal: info:eu-repo/semantics/openAccess ; All rights reserved
- 378 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 33
Societat d'Història Natural de les Balears
ISSN: ISBN: 978-84-09-33509-1 ; 
Matèries en català: Ciències naturals -- Illes Balears ; Història Natural.
Matèries en anglès: Natural history -- Spain -- Balearic Islands ; Natural History.
Avís legal: info:eu-repo/semantics/openAccess ; All rights reserved
- 363 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, n. 34
Societat d’Història Natural de les Balears
ISSN: ISBN: 978-84-09-34554-0 ; 
Matèries en català: Ciències naturals -- Illes Balears ; Geòlegs -- Illes Balears ; Història Natural.
Matèries en anglès: Natural history -- Spain -- Balearic Islands ; Geologists -- Spain -- Balearic Islands ; Natural History.
Avís legal: info:eu-repo/semantics/openAccess ; All rights reserved
- 402 p. - 
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 35
Societat d'Història Natural de les Balears
ISSN: ISBN: 978-84-09-39423-4 ; DL PM 00247-2022
Matèries en català: Biologia ; Botànica -- Illes Balears ; Orquídies Illes Balears ; Historia Natural ; Història Natural.
Matèries en anglès: Biology ; Botany -- Spain -- Balearic Islands ; Orchids ; Natural History.
Avís legal: info:eu-repo/semantics/openAccess ; All rights reserved
- 68 p. -