Examina


Aportació de la fauna de rotífers de les aigües de S'Albufera de Mallorca  - Manuel, Jordi de
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 4, pp. 113-118 - 6 p. - 
Ver registro completo
Apunts sobre la flora del Parc Natural de S'Albufera de Mallorca  - Alomar, Guillem
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 4, pp. 79-88 - 10 p. - 
Ver registro completo
Arqueologia de les cavernes de Mallorca  - Trias, Miquel
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 3, pp. 171-190 - 20 p. - 
Ver registro completo
Aspectes bioclimàtics del carst de Mallorca  - Guijarro, José Antonio
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 3, pp. 17-26 - 10 p. - 
Ver registro completo
Aspectes espeleocronològics del carst de Mallorca  - Ginés, Joaquín; Ginés, Àngel
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 3, pp. 99-112 - 14 p. - 
Ver registro completo
Avifauna de S'Albufera de Mallorca. Estat dels coneixements i influència de la gestió del Parc  - Mayol Serra, Joan
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 4, pp. 139-157 - 19 p. - 
Ver registro completo
Conservació del carst i les coves a Mallorca  - Ginés, Àngel; Mayol, Joan
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 3, pp. 205-216 - 12 p. - 
Ver registro completo
Distribució geogràfica del Carst a Mallorca  - Servera, Jaume
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 3, pp. 7-16 - 10 p. - 
Ver registro completo
El carst i les coves de Mallorca  - Ginés, Àngel; Ginés, Joaquín
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 3, pp. 5-6 - 2 p. - 
Ver registro completo
El medi lenític de S'Albufera de Mallorca  - Martínez-Taberner, A.; Moyà, Gabriel; Forteza, Vicenç; Ramon, Guillem
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 4, pp. 187-206 - 20 p. - 
Ver registro completo
El medi lòtic de S'Albufera de Mallorca  - Martínez-Taberner, A.; Moyà, Gabriel; Forteza, Vicenç; Ramon, Guillem
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 4, pp. 175-186 - 12 p. - 
Ver registro completo
El Paleocarst a Mallorca  - Fornós Astó, Joan Josep; Ginés, Àngel; Ginés, Joaquín; Rodriguez-Perea, Antoni
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 3, pp. 113-124 - 12 p. - 
Ver registro completo
Els espeleotemes de les coves de Mallorca The speleothems of Majorcan caves - Ginés, Àngel
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 3, pp. 87-97 - 11 p. - 
Ver registro completo
Els quiròpters del Parc Natural de S'Albufera de Mallorca  - Noblet, Jean François
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 4, pp. 169-173 - 5 p. - 
Ver registro completo
Enquadrament geològic, evolució estructural i sedimentologia de S'Albufera de Mallorca  - Fornós Astó, Joan Josep
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 4, pp. 47-58 - 12 p. - 
Ver registro completo
Estudi de la micoflora de S'Albufera de Mallorca  - Siquier Virgós, Josep Lleonard; Lillo Colomar, Francesc; Constantino, Carles; Pérez-de-Gregorio, M. A.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 4, pp. 59-70 - 12 p. - 
Ver registro completo
Fauna cavernícola de Mallorca  - Pons, Guillem X.; Jaume, Damià; Damians, Jaume
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 3, pp. 125-143 - 19 p. - 
Ver registro completo
Flora de les entrades de les cavitats de Mallorca Flora at the cavity entrances in Mallorca - Fiol, Lluis A.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 3, pp. 145-153 - 9 p. - 
Ver registro completo
Hidrologia carstica de Mallorca  - Barón, Alfredo; González, A.; Rodriguez-Perea, Antoni
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 3, pp. 45-57 - 13 p. - 
Ver registro completo
Interès paleontològic dels jaciments càrstics de les Gimnèsies i les Pitiüses  - Sondaar, Paul Y.; McMinn, Miguel; Seguí, Bartomeu; Alcover, Josep Antoni
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 3, pp. 155-170 - 16 p. - 
Ver registro completo
Introducció S'Albufera dins el context teòric de l'ecologia - Consell Editorial
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 4, pp. 15-18 - 4 p. - 
Ver registro completo
Invertebrate studies at S'Albufera Natural Park  - Riddiford, Nick; Mckelvey, Simon; Bowey, Keith
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 4, pp. 125-129 - 5 p. - 
Ver registro completo
John Frederic Latrobe Bateman  - Picornell, Climent; Ginard, Antoni
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 4, pp. 39-46 - 8 p. - 
Ver registro completo
L'endocarst de Mallorca: els mecanismes espeleogenètics  - Ginés, Joaquín
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 3, pp. 71-86 - 16 p. - 
Ver registro completo
L'Estany des Cibollar  - March Noguera, Joan; Moyà, Gabriel; Quetgles, G.; Reviriego, Benjamí
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 4, pp. 207-214 - 8 p. - 
Ver registro completo
La vegetació aquàtica submergida de S'Albufera de Mallorca  - Martínez-Taberner, A.; Moyà, Gabriel; Forteza, Francisco; Rita, Joan; Pericàs, Joan
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 4, pp. 97-111 - 13 p. - 
Ver registro completo
Les coves turístiques de Mallorca  - Ginés, Joaquín
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 3, pp. 191-203 - 13 p. - 
Ver registro completo
Litología i tectònica del carst de Mallorca  - Fornós Astó, Joan Josep; Gelabert, Bernadí
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 3, pp. 27-43 - 17 p. - 
Ver registro completo
Nova aportació al coneixement ictiològic de S'Albufera de Mallorca  - Riera, Francesc; Grau, Antoni M.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 4, pp. 131-137 - 7 p. - 
Ver registro completo
Noves aportacions a la toponímia de S'Albufera  - Lillo Colomar, Francesc
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 4, pp. 19-38 - 20 p. - 
Ver registro completo
Phragmites and Cladium on S'Albufera de Mallorca  - Palmer Newbould
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 4, pp. 89-95 - 7 p. - 
Ver registro completo
Rehabilitació del Medi Aquàtic de S'Albufera de Mallorca  - Martínez-Taberner, A.; Mayol Serra, Joan; Ruiz-Pérez, M.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 4, pp. 215-228 - 13 p. - 
Ver registro completo
Reintroducció de Porphyrio porphyrio, Netta rufina i Oxyrura leucocephala a S'Albufera de Mallorca  - Mayol, Joan; Vicens, Pere
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 4, pp. 159-168 - 10 p. - 
Ver registro completo
S'Albufera de Mallorca: a botanical view  - Goldsmith, F. B.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 4, pp. 71-77 - 7 p. - 
Ver registro completo
Una llista dels crustacis de S'Albufera  - Jaume, Damià
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 4, pp. 119-124 - 6 p. - 
Ver registro completo