Examina


Algues bentòniques i fanerògames marines  - Ballesteros, Enric
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 503-530 - 28 p. - 
Ver registro completo
Aspectes hidrogràfics i planctònics dels voltants de l'arxipèlag de Cabrera  - Vives, F.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 487-502 - 16 p. - 
Ver registro completo
Catàleg espeleològic  - Trias, Miquel
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 131-152 - 22 p. - 
Ver registro completo
Climatologia  - Guijarro, José Antonio
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 161-174 - 14 p. - 
Ver registro completo
Conservació biològica  - Mayol Serra, Joan
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 763-778 - 16 p. - 
Ver registro completo
Distribució batimètrica dels peixos litorals de substract rocós a l'illa de Cabrera  - Garcia-Rubies, A.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 645-661 - 17 p. - 
Ver registro completo
Dos ordres d'aràcnids (Arachnida; opiliones i escorpiones)  - Pons, Guillem X.; Rambla, Maria
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 351-354 - 4 p. - 
Ver registro completo
El Bentos: el marc físic  - Ballesteros, Enric; Zabala, M.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 663-685 - 23 p. - 
Ver registro completo
El Bentos: les coves  - Uriz Lespe, María Jesús; Zabala, M.; Ballesteros, Enric; Garcia-Rubies, A.; Turon, X.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 731-748 - 18 p. - 
Ver registro completo
El Mesozoic  - Fornós Astó, Juan José; Pomar, Luís
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 79-85 - 7 p. - 
Ver registro completo
El Neogen  - Fornós Astó, Joan Josep; Rodriguez-Perea, Antoni
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 105-115 - 11 p. - 
Ver registro completo
El Paleogen  - Ramos Guerrero, E.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 87-103 - 17 p. - 
Ver registro completo
Els ascidis: faunística i distribució  - Turon, X.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 607-621 - 15 p. - 
Ver registro completo
Els Bentos: les comunitats  - Ballesteros, Enric; Zabala, M.; Uriz Lespe, María Jesús; Garcia-Rubies, A.; Turon, X.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2015, n. 22, pp. 687-730 - 44 p. - 
Ver registro completo
Els briozous  - Zabala, M.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 561-577 - 17 p. - 
Ver registro completo
Els caragols i llimacs terrestres (Molusca: gastropoda)  - Altaba, C. R.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 409-426 - 18 p. - 
Ver registro completo
Els cnidaris bentònics  - Gili, J. M.; Garcia-Rubies, A.; Tur, J. M.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 549-559 - 11 p. - 
Ver registro completo
Els coleòpters de Cabrera: llista faunística i perspectives d'estudi  - Palmer, Miquel; Petitpierre, Eduard
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 383-407 - 25 p. - 
Ver registro completo
Els crustacis decàpodes  - Corbera, J.; Ballesteros, Enric; Garcia, Lluc
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 579-587 - 9 p. - 
Ver registro completo
Els equinoderms  - Munar, J.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 597-606 - 10 p. - 
Ver registro completo
Els heteròpters  - Ribes, Jordi
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 361-364 - 4 p. - 
Ver registro completo
Els isopòdes terrestres (Crustacea: Isopoda: Oniscidea)  - Garcia, Lluc; Cruz, A.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 323-332 - 10 p. - 
Ver registro completo
Els mamífers: un repte de Biologia de la conservació  - Alcover, Josep Antoni
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 457-471 - 15 p. - 
Ver registro completo
Els mol·luscs marins: catàleg preliminar  - Altaba, C. R.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 589-596 - 8 p. - 
Ver registro completo
Els pseudoscorpins (Arachnida, pseudoscorpiones)  - Mahnert, Volkert
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 355-360 - 6 p. - 
Ver registro completo
Els rèptils  - Salvador, A.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 427-437 - 11 p. - 
Ver registro completo
Els sifonàpters  - Beaucournu, J. C.; Alcover, Josep Antoni
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 377-382 - 6 p. - 
Ver registro completo
Estructura geològica  - Sàbat Montserrat, Francesc ; Santanach Prat, Pere ; Casas Tuset, Josep Maria
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 61-78 - 17 p. - 
Ver registro completo
Estudi preliminar sobre la fauna d'aranèids (Arachnida, araneae)  - Pons, Guillem X.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 333-350 - 18 p. - 
Ver registro completo
Fauna carcinològica de les aigües continentals  - Jaume, Damià
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 309-322 - 14 p. - 
Ver registro completo
Flora briològica i pteridològica  - Puche Pinazo, Felisa; Rosselló, Josep A.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 175-178 - 4 p. - 
Ver registro completo
Flora vascular dels illots i addicions a la flora de Cabrera Gran  - Bibiloni Oliver, Gabriel; Alomar, Guillem; Rita, Joan
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 179-206 - 28 p. - 
Ver registro completo
Generalitats fisiogràfiques  - Servera, Jaume
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 25-32 - 8 p. - 
Ver registro completo
Geomorfologia  - Rodriguez-Perea, Antoni; Servera, Jaume
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 33-60 - 28 p. - 
Ver registro completo
Helmintofauna dels rèptils  - Roca, V.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 273-292 - 20 p. - 
Ver registro completo
Helmints paràsits de micromamífers (Insectívors i rosegadors)  - Mas-Coma, S.; Esteban, J. G.; Fuentes, M. V.; Jiménez, A. M.; Galán-Puchades, M.T.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 293-308 - 16 p. - 
Ver registro completo
Home i natura: els usos tradicionals del sòl i la pesca  - Frontera, Miquel; Font, A.; Forteza, V.; Tomàs, P.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 749-762 - 14 p. - 
Ver registro completo
L'endemisme vegetal  - Mus i Amezquita, Maurici; Rosselló, Josep A.; Mayol, Martí
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 257-268 - 12 p. - 
Ver registro completo
La ictiofauna  - Riera, Francesc; Pou, Sebastià; Grau, Antoni M.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 623-644 - 22 p. - 
Ver registro completo
La vegetació (Memòria del mapa de les comunitats vegetals)  - Rita, Joan; Bibiloni Oliver, Gabriel
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 207-256 - 49 p. - 
Ver registro completo
Lepidòpters  - Cuello Subirana, Josep
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 365-376 - 12 p. - 
Ver registro completo
Les aus nidificants  - Muntaner Yangüela, Jordi
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 439-456 - 18 p. - 
Ver registro completo
Les esponges litorals  - Uriz Lespe, María Jesús
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 531-547 - 17 p. - 
Ver registro completo
Morfologies exocàrstiques  - Ginés, Àngel
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 153-160 - 8 p. - 
Ver registro completo
Nematofauna muscícola  - Gadea Buisán, Enrique
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 269-272 - 4 p. - 
Ver registro completo
Nota sobre el quaternari  - Cuerda Barceló, Juan
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 117-130 - 14 p. - 
Ver registro completo