Examina


Avaluació de l’estat fisiològic del conill (Oryctolagus cuniculus) per mitjà de biomarcadors bioquímics  - Tejada, S.; Busquets-Cortès, C.; Monserrat, M.; Capó, X.; Castillo, V.; Rayó, C.; Muñoz, M.; Sureda, A.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2019, n. 28, pp. 41-49 - 9 p. - 
Ver registro completo
Avaluació de l’estat sanitari del gènere Turdus Linnaeus 1758 a Mallorca: una proposta de col·laboració entre la caça, l’administració i l’acadèmia  - Pinya, S.; Perelló, E.; Febrer-Serra, M.; Truyols-Henares, F.; Lassnig, N.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2019, n. 28, pp. 89-94 - 6 p. - 
Ver registro completo
Cabra i forest: la qualitat dels recursos del bosc per a la cabra mallorquina  - Bartolomé, J.; Baraza, E.; Rita, J.; Serrano, E.; Pareja, J.; Ibáñez, M.; Capó, M.; Alomar, D.; Domenech, O.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2019, n. 28, pp. 95-100 - 6 p. - 
Ver registro completo
Caracterización genética de razas de caza: casos aplicados a Mallorca  - Martínez, A.; Vega, J.L.; Delgado, J.V.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2019, n. 28, pp. 115-131 - 17 p. - 
Ver registro completo
Dynamics of the population of Common quail males in the island of Majorca and comparison with the northeast peninsular populations  - Rodríguez-Teijeiro, J.D.; García, A.; García-Galea, E.; Jiménez-Blasco, I.; Torres-Riera, A.; Barceló, A.; Muñoz, M.; Vidal, F.J.; Puigcerver, M.; Seguí, B.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2019, n. 28, pp. 51-64 - 14 p. - 
Ver registro completo
Els valors paisatgístics i patrimonials de la caça  - Grimalt, Miquel; Barceló, Antoni
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2019, n. 28, pp. 145-165 - 21 p. - 
Ver registro completo
Fins a la darrere mata hi ha conills: notes sobre la supervivència de la caça a Mallorca en un context crític  - Colom, A.X
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2019, n. 28, pp. 133-143 - 11 p. - 
Ver registro completo
Incidencia de disparos sobre especies protegidas en Mallorca (2004-2018)  - Parpal, Ll.; Blasco, P.; Puig, M.; Mir, B.; Mas, R.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2019, n. 28, pp. 177-191 - 15 p. - 
Ver registro completo
Per a què serveixen les àguiles ?  - Viada, Carlota
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2019, n. 28, pp. 193-199 - 7 p. - 
Ver registro completo
Pròleg  - Manera Jaume, Joan
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2019, n. 28, pp. 13-16 - 4 p. - 
Ver registro completo
Recerca i gestió dins l’àmbit cinegètic a mode d’introducció  - Pons Buades, Guillem X.; Barceló, Antoni; Muñoz, Maria; Del Valle, Laura; Seguí, Bartomeu
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2019, n. 28, pp. 17-18 - 2 p. - 
Ver registro completo
Seguiment poblacional del conill de camp (Oryctolagus cuniculus), llebre (Lepus granatensis) i perdiu roja (Alectoris rufa) a Mallorca  - Muñoz, M.; Prohens, C.; Rayó, C.M.; García, À.; Vidal, F.J.; Nolla, M.; Alomar, C.; Barceló, J.M.; Bernat, M.; Roldán, E.; Barceló, A.; Seguí, B.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2019, n. 28, pp. 65-88 - 24 p. - 
Ver registro completo
Seguiment telemètric de la milana, Milvus milvus, a Mallorca  - Muñoz, M.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2019, n. 28, pp. 167-176 - 10 p. - 
Ver registro completo
Seguimiento y recuperación de las poblaciones de conejo europeo (Oryctolagus cuniculus cuniculus) en Mallorca (Illes Balears) (2016-2019)  - Muñoz, M.; Barceló, A.; Rayó, C.; Bernat, M.; Barceló, J.M.; Castillo, V.; Castro, F.; Vaquerizas, P.H.; Blanco-Aguiar, J.A.; Aparicio, F.; Seguí, B. ; Villafuerte, R.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2019, n. 28, pp. 21-40 - 20 p. - 
Ver registro completo
Situación actual de la caza como recurso natural renovable  - De José Prada, A.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2019, n. 28, pp. 201-215 - 15 p. - 
Ver registro completo