Examina


Arqueologia de les cavernes de les illes Balears  - Ramis, Damià; Santandreu, Gabriel
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 17, pp. 317-332 - 16 p. - 
Ver registro completo
Biospeleologia de les cavitats de les Illes Balears: invertebrats terrestres  - Pons, Guillem X.; Vadell, Mateo
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 17, pp. 241-256 - 16 p. - 
Ver registro completo
Cavitat subaquàtiques de la franja litoral de Mallorca  - Gràcia, Francesc; Clamor, Bernat; Gamundí, Pere; Fornós Astó, Joan Josep; Watkinson, Peter
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 17, pp. 103-132 - 30 p. - 
Ver registro completo
Cavitats litorals de gènesi marina a les Illes Balears  - Vicens, Damià; Gràcia, Francesc; Balaguer, Pau; Ginard, Antelm; Crespí, Damià; Bover, Pere
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 17, pp. 227-236 - 10 p. - 
Ver registro completo
Classificació morfogenètica de les cavitats càrstiques de les illes Balears  - Ginés, Joaquín; Ginés, Àngel
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 17, pp. 85-102 - 18 p. - 
Ver registro completo
Condicionants litològics i estructurals del carst a les Illes Balears  - Fornós Astó, Joan Josep; Gelabert, Bernadí
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 17, pp. 37-52 - 16 p. - 
Ver registro completo
Dades sobre Paleocarst i espeleocronologia de les Illes Balears  - Ginés, Joaquín; Ginés, Àngel; Fornós Astó, Joan Josep
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 17, pp. 213-226 - 14 p. - 
Ver registro completo
El karren litoral a les Illes Balears  - Gómez-Pujol, Lluís; Fornós Astó, Joan Josep; Pomar, Francesc
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 17, pp. 69-84 - 16 p. - 
Ver registro completo
El modelat exocàrstic de les Balears i els camps de lapiaz de mitjana muntanya mediterrània a la serra de Tramuntana de Mallorca  - Ginés, Àngel; Ginés, Joaquín
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 17, pp. 53-68 - 16 p. - 
Ver registro completo
Els invertebrats terrestres fòssils als jaciments d'origen càrstic de les illes Balears  - Vicens, Damià; Pons, Guillem X.
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 17, pp. 283-298 - 16 p. - 
Ver registro completo
Els sediments de les cavitats càrstiques de les Balears  - Fornós Astó, Joan Josep; Ginés, Joaquín; Gràcia, Francesc; Merino, Antoni
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 17, pp. 199-212 - 14 p. - 
Ver registro completo
Espeleotemes i minerals de les coves de les illes Balears  - Merino, Antoni; Fornós Astó, Joan Josep; Ginés, Àngel
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 17, pp. 183-198 - 16 p. - 
Ver registro completo
Evidències morfològiques de processos hipogènics a cavitats de Mallorca  - Merino, Antoni; Ginés, Joaquín; Fornós Astó, Joan Josep
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 17, pp. 165-182 - 18 p. - 
Ver registro completo
Joaquim Montoriol i Pous (1924-2011)  - Consell Editorial
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 17, pp. 363-366 - 4 p. - 
Ver registro completo
La conservació del patrimoni subterrani i càrstic de les illes Balears  - Pons, Guillem X.; Massutí, Catalina; Mir-Gual, Miquel
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 17, pp. 345-362 - 18 p. - 
Ver registro completo
La cova des Pas de Vallgornera (Llucmajor, Mallorca). La cavitat de major desenvolupament de les illes Balears  - Merino, Antoni; Mulet, Antonio; Mulet, Guillem; Croix, Antoni; kristofersson, Anders; Gràcia, Francesc; Ginés, Joaquín
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 17, pp. 147-164 - 18 p. - 
Ver registro completo
La fascinació de les coves i el carst: l’aigua, la roca, el temps i la vida  - Gràcia, Francesc; Ginés, Joaquín; Pons, Guillem X.; Ginard, Antelm; Vicens, Damià
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 17, pp. 9-10 - 2 p. - 
Ver registro completo
La flora de les cavitats càrstiques de les Balears: què en sabem?  - Rosselló, Josep A.; Pericàs, Joan
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 17, pp. 237-240 - 4 p. - 
Ver registro completo
La Paleontologia de vertebrats insulars de les Balears: la contribució de les excavacions recents  - Bover, Pere
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 17, pp. 299-316 - 18 p. - 
Ver registro completo
Les coves turístiques de les illes Balears: antecedents i estat de la qüestió  - Ginés, Joaquín; Ginés, Àngel
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 17, pp. 333-344 - 12 p. - 
Ver registro completo
Les exploracions espeleològiques a les illes Balears. La federació balear d'Espeleologia  - Ginard, Antelm; Ginés, Àngel; Vicens, Damià
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 17, pp. 11-36 - 26 p. - 
Ver registro completo
Les ratapinyades de les illes Balears: distribució, avaluació i estat sanitari de les poblacions  - Serra-Cobo, Jordi; Bayer, Xavier; López-Roig, Marc; Seguí, Magdalena
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 17, pp. 269-282 - 14 p. - 
Ver registro completo
Llistat de les cavitats de les Balears de més de 300 metres de recorregut  - Consell Editorial
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 17, pp. 367-368 - 2 p. - 
Ver registro completo
Morfologies de corrosió de la zona de mescla a les cavitats subaquàtiques de la franja litoral del Llevant i Migjorn de Mallorca  - Gràcia, Francesc; Clamor, Bernat; Gamundí, Pere; Fornós Astó, Joan Josep
Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 17, pp. 133-146 - 14 p. - 
Ver registro completo