ExaminaAguiló Mora, Francisca - Identidades femeninas y genealogías británico-caribeñas en la narrativa de Zadie Smith y Andrea Levy.2009.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra: all rights reserved
PDF - 205 p. - Ver registro completo


Aledo Terrasa, David - La irresistible temporalidad del Dasein.2011.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra: all rights reserved
PDF - 61 p. - Ver registro completo


Alorda Terrasa, Mª del Carme - Sufrimiento y práctica clínica. Revisión de la literatura.2013.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra: all rights reserved
PDF - 56 p. - Ver registro completo


Alvarez Martinez, Juan Miguel - El setmanari Andraitx (1920-1945). 25 anys de Ia vida d'un poble.2013.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra: all rights reserved
PDF - 124 p. - Ver registro completo


Ambrós Pol, Maria Francisca - La col·lecció de gravats mallorquins de la Societat Arqueològica Lul·liana.2010.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra: all rights reserved
PDF - 217 p. - Ver registro completo


Amer Ballester, Catalina - Història del tractament de la discapacitat a la premsa diària de Mallorca des de 1983 fins a final del segle XX.2006.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra: all rights reserved
PDF - 381 p. - Ver registro completo


Amer Binimelis, Margalida - Càlcul de la taxa de recàrrega d’aigües subterrànies a l’illa Spiekeroog.2013.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra: all rights reserved
PDF - 70 p. - Ver registro completo


Anderson, Wineaster - Economic Impacts of All-Inclusives: All-Inclusive Expenditure, Motivation & Linkages in the Balearic Islands.2007.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra: all rights reserved
PDF - 103 p. - Ver registro completo


Aparicio Villalonga, Catalina - Anàlisi de la noció d’hetera i la seva relació amb l’activitat intel·lectual i filosòfica femenina a la Grècia antiga.2009.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra: all rights reserved
PDF - 124 p. - Ver registro completo


Arbona Santamaría, Antònia - El Llibre del desassossec de Fernando Pessoa o la mitjana abstracta i carnal del món.2013.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra: all rights reserved
PDF - 81 p. - Ver registro completo


Arnandis Puig, Amalio - L'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials a l'àrea de la llengua anglesa als instituts d'educació secundària de les Illes Balears.2007.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra: all rights reserved
PDF - 140 p. - Ver registro completo


Arrom Munar, Joana Maria - El turismo cultural en Mallorca: recursos, productos y potencialidades.2010.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra: all rights reserved
PDF - 180 p. - Ver registro completo