Mayurqa - Revista del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears


Mayurqa - Revista del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears

La revista Mayurqa (ISSN: 0301-8296) va publicar el número 1 l’any 1968 com a Miscelánea de Estudios Humanísticos, quan la Facultat de Filosofia i Lletres (Secció de Palma de Mallorca) encara depenia de la Universitat de Barcelona. És, per tant, la revista periòdica degana de la Universitat de les Illes Balears. Actualment és la revista de la secció d’Història de la Universitat de les Illes Balears i acull col-laboracions d’investigadors consagrats, però, també, d’investigadors en formació, com alumnes de potsgrau, becaris.

Nota: els documents no digitalitzats d'aquesta col-lecciò, que es mostren en el seu format original electrònic, han estat aportats per Edicions UIB.

Aquesta col-lecció consta de 652 articles.