Examina


Accessibilitat
Accessibility
Actes
Administració
Administració local
Administration
Ajuntament
Altarpiece
Àngel C. Carratalà, Inca, 1929, death, bullfighting, Alacant
Àngel C. Carratalà, Inca, 1929, mort, toros, Alacant
Antoni Mateu, Inca, Civil War, prision, Jaume I ship, Can Mir prision.
Antoni Mateu, Inca, Guerra Civil, presó, vaixell Jaume I, presó de Can Mir
Antoni Roca Cabanellas
Archaeological heritage
Archaeology
Architecture
architecture, historicism, neogothic, classicism, congregation.
Arqueologia
Arquitectura
arquitectura, historicisme, neogòtic, classicisme, congregació.
Art
Arxiu Diocesà, llibres sacramentals, baptismes, confirmacions, matrimonis, mandes pies, difunts, albats
Audience research
Audiovisual Heritage
Avalots populars
Balaguer
Balearic Islands, concentrated settlement, dispersed settlement, scattered population, entity population, nomenclator
Banda
Bandejats
Bandolerisme
Bartomeu Oliver, music, compositions, tributes.
Bartomeu Oliver, música, composicions, homenatges
Batles
Batlle
benefici, beneficiat, vicari, rector, vicari in capite, ministeri sacerdotal, prevere, ordenació, congregació religiosa, missió, seminari, composició musical, certamen.
Bisbe
bisbe, pontificat, diòcesi, Girona
Bishop
bishop, papacy, diocese, Girona
Bonificaciones potestativas
bourgeoisie, catholicism, religion, moral, politics, education
bullring
burgesia, catolicisme, religió, moral, política, educació
Cabot
Caciquism
Caciquisme
calçat, flexibilitat, Raiguer, Mallorca, Illes Balears, treball femení.
calçat, museu, documentació, gestió de col·leccions, museologia, Mallorca.
Canon
Canonge
Capítol
Cases barates
Catalanism, Catholicism, religion, Setmana Tràgica, politics, education
catalanisme, catolicisme, religió, Setmana Tràgica, política, educació
CE Constància, Joan Colom, foot-ball, ball, goals.
CE Constància, Joan Colom, futbol, pilota, gols.
Cens
Census
Chapter
Cinema
City Hall
clergue, prevere, rector, vicari, diaca permanent, fundació, benefici, concordat
clergue, prevere, títol de patrimoni, vicari, rector, jurisdicció, tonsura, ordes majors.
clergyman, prebyster, Parish Priest, vicar, permanent Deacon, foundation, benefit, concordat
Clergyman, presbyter, title of heritage, vicarious, rector, jurisdiction, tonsure
Colònies
col·legi, ensenyament, alumne, professor, assignatura, direcció
Commodification
Comodificació
Company
Conductor
Consiliari
Council
crisi de salinitat messiniana, Pliocè, patrimoni geològic, lloc d’interès geològic, Illes Balears, Mediterrània occidental
Crisi de subsistències
Crisis of subsistence
Cultura
Cultural Heritage
Cultural Heritage, Ethnology, folk art, painted tiles
Cultural Heritage, Municipal Heritage Catalog, Sculpture, Relief, Urban Art, Inca
Cultural Heritage, Order of Saint Jerome, Religious collection, Monastery of Sant Bartomeu, BIC.
Cultural Heritage, Religious Heritage, Santa Maria la Major, votive offerings
Cultural mediation
Culture
DEAC
Delichon urbicum
delmes, Capítol de la Seu, Inca, vi, celler, recaptacions, despeses.
Democràcia orgànica
Design
Diada
Dictadura
Dictatorship
Didàctica
Diocesan Archive, sacramental books, baptisms, confirmations, marriages, mandes pies, deceased, albats
Director
Disseny
Documentació
EAC
Easter
Educació
educació, Inca, CEIP Ponent, anys 70.
Education
education, Inca, CEIP Ponent, years 70.
Eleccions
Elections
Empresa
Escoles
Esplai S’Estornell
Estabén
Establiments
Establishments
Estudis de públic
Estudis de visitants
Fábrica de Gas y Electricidad
Fashion
Father Payeras, Illustrious son, writings, missions, California.
Festa del Pedal, Veloz Sport Balear, ciclisme, Inca, esport.
Festa del Pedal, Veloz Sport Balear, cyclist, Inca, sport.
Footwear industry
footwear, flexibility, Raiguer, Majorca, Balearic Islands, women’s work.
footwear, museum, documentation, collection management, museology, Mallorca
footwearindustry, Inca, CNPI, femalework.
fotografia, pintura, Inca, Casa Rosselló
Francoism
Franquisme
Guillem Reynés Font, Architect, Inca, Modernism.
Guillem Reynés Font, arquitecte, Inca, Modernisme.
Guitarres
Guitars
Habitatge obrer
Història
Història de la cartografia, Jeroni de Berard, Il·lustració.
Història social
història, jueus, aljama, call, assalt, conversos
History
History of cartography, Jeroni de Berard, Enlightenment.
history, Jews, aljama, Jewish quarter, assault, converts
Homenatges
Illes Balears, poblament concentrat, poblament dispers, població disseminada, entitat de població, nomenclàtor
immigració, envelliment demogràfic, gènere, integració, terciarització
immigration, aging, gender, integration, outsourcing
Impuestos locales
Inca
Inca en el segle XVIII
Inca in the eighteenth century
Inca Theather, heritage, cinema
Inca, Archive, Museum, Library, Education.
Inca, arrels, avantpassats, cançons, folklore, tradicions
Inca, associació, actes, socis, president, fundadors.
Inca, association, record, partners, president, founder.
Inca, Bordils, ciutadans militars, genealogia
Inca, Bordils, nobility, genealogy
Inca, Cultural Management, Visitor Studies, Industrial History, Cultural Mediation, Ecomuseum.
Inca, estadística, mestres, educació
Inca, festa escolar, educació cívica, patriotisme, història local
Inca, gestió cultural, estudis de públic, història industrial, mediació cultural, ecomuseu.
Inca, Legión, bisbe Llompart, Revolució d’Astúries
Inca, Legion, Bishop Llompart, Asturias Uprising.
Inca, mecanització, agricultura industrialitzada
Inca, mechanization, industrial agriculture
Inca, Medieval, Gothic, Painting, Iconography, Altarpiece
Inca, Medieval, Gothic, Sculpture, Iconography, Image.
Inca, medieval, gòtic, escultura, iconografia, imatge.
Inca, medieval, gòtic, pintura, iconografia, retaule
Inca, mestres, educació, Alguacil, Beltrán, Petro.
Inca, museu, arxiu, biblioteca, educació.
Inca, roots, ancestors, songs, folklore, traditions
Inca, sabaters, assaonadors, pelleters, confraria, sabates.
Inca, school festival, civic education, patriotism, and local history
Inca, shoemakers, tanner, furrier, brotherhoods, shoes.
Inca, Statistics, Teachers, Education
Inca, Teachers, Education, Alguacil, Beltrán, Petro.
Indústria del calçat
indústria, calçat, inca, CNPI, treball femení.
indústria, museu, documentació, gestió de col·leccions, museologia, Mallorca
Industrial Heritage
Industry, Museum, Documentation, Management of collections, Museology, Mallorca
Intangible heritage
investigació, patrimoni, industrial, calçat, Inca, Mallorca.
investigation, heritage, industrial, shoemaking, Inca, Mallorca.
Itineraries
Itineraris
king, councillor, taxes, decree, laws, identity
Labor moviment
Llorenç Maria Duran Coli, educació, GESA
Llorenç Maria Duran Coli, education, GESA
Local government
Local policy
Local taxes
Magisterio Balear
Mallorca
Marià Payeras, Califòrnia, cartes, secularització
Marià Payeras, California, letters, secularization
Marià Payeras, Fill Il·lustre, escrits, missions, Califòrnia.
Mateu Pujadas, família, calçat, sabater, artesania, indústria, Inca.
Mateu Pujadas, family, footwear, shoemaker, craftwork, industry, Inca.
Mateu Reus "Rotget"
Mayor
Mayors
Mecanització
Mechanization
Mediació cultural
Memòria oral
Messinian Salinity Crisis, Pliocene, Geological heritage, Geosite, Balearic Islands, Western Mediterranean
Mestres
Militar
Military
Moda
Monitors
Moviment obrer
museologia, museu, patrimoni, calçat, Inca, Mallorca
Museology, museum, heritage, footwear, Inca, Mallorca
Museums
Museus
Music
Música
Nest
Niu
Organic democracy
Organització
Organization
Outlaws
Patrimoni arqueològic
Patrimoni audiovisual
Patrimoni cultural
patrimoni cultural, Catàleg municipal de patrimoni, escultura, relleu, art urbà, Inca.
patrimoni cultural, etnologia, art popular, teules pintades
patrimoni cultural, orde de Sant Jeroni, conjunt religiós, monestir de Sant Bartomeu, BIC.
patrimoni cultural, patrimoni religiós, Santa Maria la Major, exvot.
Patrimoni immaterial
Patrimoni industrial
Patrimoni religiós
Patronista
Pattern maker
Pesta
photography, painting, Inca, Casa Rosselló
plaça de toros
Política
Política local
Politics
Popular rioter
Potential bonus
Premsa
Press
Prevere
Priest
Primo de Rivera
Processions
Processons
Professor
profit, benefited Vicar, Rector, Vicar in Capite, ministry, priest ordination Religious Congregation, Mission Seminary, Musical Composition Contest
Rafal Garcès
Ramon Llull, centenari, commemoració, 1915, devoció, regionalisme catòlic.
Ramon Llull, centenary, commemoration, 1915, devotion, Catholic regionalism.
Rector
Regiment
rei, jurats, talles, decret, lleis, identitat
Reinés
Religious Heritage
Retaule
sabaters, ofici, Inca, capítols, govern, gremi.
Sastre
school, education, student, teacher, subject, location
Schools
Setmana Santa
Seu
shoemakers, profession, Inca, chapters, gevernment, guild.
Social history
Social housing
Societat
Society
street art, graffiti, stencil, Inca, Majorca
street art, graffiti, stencil, Inca, Mallorca
Teacher
Teachers
Teatro de Inca, Teatre Principal d’Inca, patrimoni, inventaris, béns mobles, cinema.
Telesforo Julve
Tithes, Seu’s Chapter, Inca, wine, cellar, income, expenses
Tourism
Tradicions
Traditions
Transactions
Tributes
Trip, Rome, Pope, monuments
Turisme
Urban planning
Urbanisme
viatge, Roma, Papa, monuments
Visitor studies
Workers housing