Bibliografia sobre Andalusia
Serra Busquets, Sebastià
(cat) Bibliografia sobre les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol   2018

Nota | Note: Abstract not available

Matèries - Materias - Subject: (eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF - 3 p. - 

Bibliografia sobre Aragó
Serra Busquets, Sebastià
(cat) Bibliografia sobre les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol   2018

Nota | Note: Abstract not available

Matèries - Materias - Subject: (eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF - 2 p. - 

Bibliografia general
Serra Busquets, Sebastià
(cat) Bibliografia sobre les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol   2018

Nota | Note: Abstract not available

Matèries - Materias - Subject: (eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF - 24 p. - 

Bibliografia sobre Canàries
Serra Busquets, Sebastià
(cat) Bibliografia sobre les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol   2018

Nota | Note: Abstract not available

Matèries - Materias - Subject: (eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF - 2 p. - 

Bibliografia sobre Cantàbria
Serra Busquets, Sebastià
(cat) Bibliografia sobre les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol   2018

Nota | Note: Abstract not available

Matèries - Materias - Subject: (eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF - 2 p. - 

Bibliografia sobre Castella i Lleó
Serra Busquets, Sebastià
(cat) Bibliografia sobre les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol   2018

Nota | Note: Abstract not available

Matèries - Materias - Subject: (eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF - 2 p. - 

Bibliografia sobre Castella- La Manxa
Serra Busquets, Sebastià
(cat) Bibliografia sobre les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol   2018

Nota | Note: Abstract not available

Matèries - Materias - Subject: (eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF - 2 p. - 

Bibliografia sobre Catalunya
Serra Busquets, Sebastià
(cat) Bibliografia sobre les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol   2018

Nota | Note: Abstract not available

Matèries - Materias - Subject: (eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF - 6 p. - 

Bibliografia sobre la Comunitat de Madrid
Serra Busquets, Sebastià
(cat) Bibliografia sobre les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol   2018

Nota | Note: Abstract not available

Matèries - Materias - Subject: (eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF - 1 p. - 


Bibliografia sobre la Comunitat Valenciana / País Valencià
Serra Busquets, Sebastià
(cat) Bibliografia sobre les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol   2018

Nota | Note: Abstract not available

Matèries - Materias - Subject: (eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF - 3 p. - 

Bibliografia sobre Euskadi / País Basc
Serra Busquets, Sebastià
(cat) Bibliografia sobre les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol   2018

Nota | Note: Abstract not available

Matèries - Materias - Subject: (eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF - 5 p. - 

Bibliografia sobre Extremadura
Serra Busquets, Sebastià
(cat) Bibliografia sobre les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol   2018

Nota | Note: Abstract not available

Matèries - Materias - Subject: (eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF - 2 p. - 

Bibliografia sobre Galícia
Serra Busquets, Sebastià
(cat) Bibliografia sobre les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol   2018

Nota | Note: Abstract not available

Matèries - Materias - Subject: (eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF - 3 p. - 

Bibliografia sobre les Illes Balears
Serra Busquets, Sebastià
(cat) Bibliografia sobre les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol   2018

Nota | Note: Abstract not available

Matèries - Materias - Subject: (eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF - 4 p. - 

Bibliografia sobre La Rioja
Serra Busquets, Sebastià
(cat) Bibliografia sobre les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol   2018

Nota | Note: Abstract not available

Matèries - Materias - Subject: (eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF - 3 p. - 

Bibliografia sobre el Principat d'Astúries
Serra Busquets, Sebastià
(cat) Bibliografia sobre les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol   2018

Nota | Note: Abstract not available

Matèries - Materias - Subject: (eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF - 1 p. - 

Bibliografia sobre la Regió de Múrcia
Serra Busquets, Sebastià
(cat) Bibliografia sobre les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol   2018

Nota | Note: Abstract not available

Matèries - Materias - Subject: (eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas
PDF - 2 p. -