Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'carlos' apareix 1 time
'reis' apareix 1 time


Ideología y representación literaria  - Reis, Carlos ; Cuadrado Fernández, Perfecto, tr.
Font: Caligrama 1984, vol. 1, tom 1, pp. 137-180
Matèries en català: Literatura.
Matèries en anglès: Literature.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.851375 - 44 p. - Ver registro completo