Cerca de text


2 documents rellevants a la consulta.

lozano (2) manchado (2) josefina (2)


Teoría dramática de Alfonso Sastre. La tragedia compleja  - Manchado Lozano, Josefina
Font: Caligrama 1985, vol. 2, tom 1, pp. 195-210
Matèries en català: Literatura.
Matèries en anglès: Literature.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 7.094552 - 16 p. - Ver registro completo

Teoría dramática de Alfonso Sastre  - Manchado Lozano, Josefina
Font: Caligrama 1984, vol. 1, tom 2, pp. 109-125
Matèries en català: Literatura.
Matèries en anglès: Literature.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 7.094552 - 17 p. - Ver registro completo