Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'jordi' apareix 1 time
'larios' apareix 1 time


Un exemple de revisió en la poesia de Josep Carner  - Larios, Jordi
Font: Caligrama 1984, vol. 1, tom 1, pp. 43-51
Matèries en català: Literatura.
Matèries en anglès: Literature.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.418958 - 9 p. - Ver registro completo