Cerca de text


4 documents rellevants a la consulta.

jose (18) diaz (4) castro (4) de (29) francisco (5)


Los sonetos de Clamor  - Díaz de Castro, Francisco José
Font: Caligrama 1985, vol. 2, tom 1, pp. 53-103
Matèries en català: Literatura.
Matèries en anglès: Literature.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 8.004554 - 51 p. - Ver registro completo

El tema de la poesía en Final de Jorge Guillén  - Díaz de Castro, Francisco José
Font: Caligrama 1987, vol. 2, tom 2, pp. 167-222
Matèries en català: Literatura.
Matèries en anglès: Literature.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 8.004554 - 56 p. - Ver registro completo

La poesía de Miguel Labordeta. 1  - Díaz de Castro, Francisco José
Font: Caligrama 1984, vol. 1, tom 1, pp. 65-90
Matèries en català: Literatura.
Matèries en anglès: Literature.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 8.004554 - 28 p. - Ver registro completo

Lectura de Roca Fuster  - Díaz de Castro, Francisco José
Font: Caligrama 1984, vol. 1, tom 2, pp. 223-228
Matèries en català: Art.
Matèries en anglès: Art.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 8.004554 - 6 p. - Ver registro completo