Cerca de text


3 documents rellevants a la consulta.

vistarini (3) bernat (3) antonio (8)


Sobre la poesía en castellano de D. Francisco M. de Melo  - Bernat Vistarini, Antonio
Font: Caligrama 1985, vol. 2, tom 1, pp. 141-170
Matèries en català: Literatura.
Matèries en anglès: Literature.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.257564 - 30 p. - Ver registro completo

La poesía de D. Francisco Manuel Melo las Lágrimas de Dido - Bernat Vistarini, Antonio
Font: Caligrama 1987, vol. 2, tom 2, pp. 57-82
Matèries en català: Literatura.
Matèries en anglès: Literature.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.257564 - 26 p. - Ver registro completo

De El Dorado a Comala  - Bernat Vistarini, Antonio
Font: Caligrama 1984, vol. 1, tom 2, pp. 39-66
Matèries en català: Literatura.
Matèries en anglès: Literature.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.257564 - 28 p. - Ver registro completo