Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'bartomeu' apareix 1 time
'bauca' apareix 1 time


L'estructura profunda a la gramàtica generativa y transformacional  - Bauçà, Bartomeu
Font: Caligrama 1984, vol. 1, tom 2, pp. 157-178
Matèries en català: Filologia i lingüística.
Matèries en anglès: Philology and linguistics.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.418958 - 22 p. - Ver registro completo