Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Sobre el tipo de composición romance porta-plumas
Autor/es Vañó Cerdà, Antoni
Matèries en català: Filologia i lingüística.
Matèries en anglès: Philology and linguistics.
Font:  Caligrama 1984, vol. 1, tom 2, pp. 179-221
Identificador:  0213-0971
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess