Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L'estructura profunda a la gramàtica generativa y transformacional
Autor/es Bauçà, Bartomeu
Matèries en català: Filologia i lingüística.
Matèries en anglès: Philology and linguistics.
Font:  Caligrama 1984, vol. 1, tom 2, pp. 157-178
Identificador:  0213-0971
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess