Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El epistolario de Santa Teresa de Ávila: estudio sintáctico-estilístico
Autor/es Caimari Frau, Francisca
Matèries en català: Literatura ; Filologia i lingüística.
Matèries en anglès: Literature ; Philology and linguistics.
Font:  Caligrama 1984, vol. 1, tom 1, pp. 201-222
Identificador:  0213-0971
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess