Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     'Molenderos de Chocolate' (Ciutat de Mallorca - 1785)
Autor/es Bernat i Roca, Margalida
Matèries en català: Gremis -- Mallorca ; Història.
Matèries en castellà: Gremios -- Mallorca.
Matèries en anglès: Guilds -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca ; History.
Font:  Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana 1999, Vol. 55, pp. 227-238
Identificador:  0212-7458
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess