Bolletí de la Societat d'Història Natural de Balears


Bolletí de la Societat d'Història Natural de Balears

El Bolletí de la Societat d'Història Natural de Balears (ISSN 0212-260X) és una publicació periòdica editada anualment des dels inicis de la Societat, que conté articles relacionats amb la Història Natural de les Balears. Des del primer número de 1955, actualment se n'han editat 50, ja ha esdevingut un referent bàsic per a qualsevol estudiós de la natura a les Balears.

Continguts

Aquesta col-lecció consta de 981 articles