Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

marin (1) santiago (1) imma (1) i (24)


Àmbits de la ludoteca acomodació entre concepte i ubicació - Marín i Santiago, Imma
Font: L'Arc 2000, no. 11, pp. 27-31
Matèries en català: Educació ; Esports.
Matèries en anglès: Education ; Sports.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 9.844629 - 5 p. - Ver registro completo